Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

20:27
0120 cbcf 500
Reposted fromnosmile nosmile viaCannonball Cannonball

November 04 2018

Qliczek
22:46
0215 46df 500
Reposted fromnonecares nonecares viaCannonball Cannonball
Qliczek
22:44
0174 5753
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viakirstenow kirstenow

October 25 2018

Qliczek
20:34

October 23 2018

15:30
5470 fd4c 500
Der Nachtwächter Karl Martin August Splitgerber

October 22 2018

Qliczek
20:38
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

October 19 2018

Qliczek
18:59
6001 f58d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Qliczek
07:00
Przynajmniej udawaj, że lubisz ludzi.
     
— Chuck Palahniuk, "Opętani"
Reposted fromufufufufuf ufufufufuf viaCannonball Cannonball
Qliczek
07:00
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde
Qliczek
07:00
9067 66b7 500

October 10 2018

Qliczek
19:00
1369 a1a1 500
Reposted fromCannonball Cannonball
Qliczek
07:30
Reposted fromFlau Flau viapdr320 pdr320

October 07 2018

18:04
4944 4159 500
Reposted fromsmc smc viadotkneszeptem dotkneszeptem
Qliczek
11:43
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackmamba blackmamba
Qliczek
11:43
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viablackmamba blackmamba

October 05 2018

Qliczek
15:09
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
Qliczek
15:08
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackmamba blackmamba
Qliczek
15:08
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viablackmamba blackmamba

October 04 2018

Qliczek
10:28
3533 2639
Reposted fromkrzysk krzysk viablackmamba blackmamba

September 30 2018

21:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl