Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Qliczek
21:12
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaCannonball Cannonball
Qliczek
21:12
2473 fefd
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaechoes echoes

August 16 2017

Qliczek
15:43
1647 a92e

vivid
Reposted fromindivisualist indivisualist viaLium Lium
Qliczek
15:42
2170 1731 500
Reposted fromruuude ruuude viaLium Lium

August 15 2017

20:00
3885 6fd3 500
Qliczek
19:56
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

August 14 2017

20:43
2066 b27d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaCannonball Cannonball
20:34

August 13 2017

Qliczek
20:55
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
Qliczek
20:55
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCannonball Cannonball
Qliczek
20:55
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
— Tilt "Jeszcze będzie przepięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
Qliczek
20:55
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaCannonball Cannonball
Qliczek
20:55
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viaCannonball Cannonball
20:53
7658 f82a 500

ruinedchildhood:

1o17:

undefinition:

Old people make me think forever exist

How you know they didn’t just meet each other and he’s taking her home for the suck and that’s it?

What’s wrong with this website

Reposted fromhemosexual hemosexual viaanonim anonim
20:52
8463 3e9f 500

daily-batty-dose:

Your Daily Batty Dose

20:52
9021 fbd1 500
Reposted frompersephinae persephinae viaanonim anonim
20:52
20:52
1845 0706 500

ainawgsd:

Cats With Flower Crowns

Reposted fromsneezypb sneezypb viaanonim anonim
Qliczek
20:50
Qliczek
20:48
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl