Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

11:54
Qliczek
11:53
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viaCannonball Cannonball

July 04 2017

Qliczek
19:46
4777 f49a 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viazachlanny zachlanny

July 02 2017

Qliczek
19:55
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viazachlanny zachlanny
Qliczek
19:54
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viapdr320 pdr320
Qliczek
09:06
Qliczek
09:05
2957 38e8
Qliczek
09:04
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball

June 29 2017

Qliczek
19:25
1346 b99b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
Qliczek
19:24

June 28 2017

Qliczek
17:05
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Qliczek
17:04
0600 3827
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaCannonball Cannonball
Qliczek
17:03
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaCannonball Cannonball
Qliczek
17:03
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaCannonball Cannonball
17:03
Nawet jeśli są okresy kiedy jest dobrze, to wszystko wraca, zawsze wraca
— W.B (via xolifeisbrutalx)
17:03
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaCannonball Cannonball
Qliczek
17:03

June 26 2017

Qliczek
20:09
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Qliczek
20:07
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viablackmamba blackmamba
Qliczek
20:07
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim viablackmamba blackmamba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl