Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

21:05
7419 7212 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaCannonball Cannonball
21:05
0686 bcb1
Reposted fromnoisetales noisetales via8agienny 8agienny
Qliczek
21:01
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 vianot-alice not-alice

March 23 2017

Qliczek
12:38
6117 1a26 500
Reposted frombaccha baccha viaLium Lium

March 15 2017

12:19
5479 4b64 500

sailormoonfavorites:

Chloe Dykstra performed “Usagi’s Transformation” designed by Leetal Platt at
Her Universe Fashion Show in 2015.
Reposted fromaisu aisu viaanonim anonim

March 14 2017

Qliczek
19:52

March 12 2017

Qliczek
20:55
dzielna muszę być dzielna
— xxx
Qliczek
20:54
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales

March 09 2017

Qliczek
18:20
1534 2e46 500
Reposted fromB-like-butter B-like-butter viaCannonball Cannonball

March 08 2017

16:11
2340 de32

Personal Space

Reposted frommyry myry viazachlanny zachlanny
Qliczek
16:08
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy

March 05 2017

Qliczek
20:40
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viaCannonball Cannonball

March 04 2017

Qliczek
17:17
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viadotkneszeptem dotkneszeptem
Qliczek
17:15
1068 a0d9
Reposted fromtatze tatze vianoisetales noisetales

March 03 2017

20:29
9124 73ef 500
Reposted fromPaelmoon Paelmoon vianoisetales noisetales

February 28 2017

Qliczek
20:42
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
Qliczek
20:42
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaCannonball Cannonball

February 20 2017

Qliczek
18:38
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viapl pl
Qliczek
18:38
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapl pl
Qliczek
18:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl