Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Qliczek
21:08
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viaCannonball Cannonball
Qliczek
21:07
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viaheroine88 heroine88
Qliczek
21:07
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viaCannonball Cannonball
Qliczek
21:06
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer viaCannonball Cannonball
Qliczek
21:06
0099 94ae
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroine88 heroine88
Qliczek
21:04
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vianot-alice not-alice

April 21 2017

Qliczek
09:48
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna vianoisetales noisetales

April 19 2017

18:58
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaCannonball Cannonball

April 18 2017

Qliczek
19:40
1460 75e7
Reposted fromadkagar adkagar viaLium Lium
19:34
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaCannonball Cannonball

April 14 2017

14:07
2293 bf02 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaLium Lium

April 12 2017

20:55
0732 61df
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaCannonball Cannonball
Qliczek
09:26
Reposted fromzielono zielono viaLium Lium
Qliczek
09:26
8559 382a
Reposted frommeem meem viaLium Lium
09:25
4665 db5b 500
Reposted fromidiod idiod viazachlanny zachlanny
Qliczek
09:24
3162 e173
Reposted fromPoranny Poranny viazachlanny zachlanny
Qliczek
09:24
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viakubek8elfik kubek8elfik

April 09 2017

18:20
18:20
7431 a984 500

sumi-no-neko:

谷上廣南 Tanigami Kônan(1879-1928)
Peony, early 20th century

Reposted fromkoujakus koujakus viayokotoperz yokotoperz
Qliczek
18:18
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl